دوشنبه 23 تیر 1399
برگزاری جلسه هواشناسی کشاورزی در شهرهای دهدز و امیدیه

برگزاری جلسه هواشناسی کشاورزی در شهرهای دهدز و امیدیه

جلسه آموزش و توانمند سازی مروجان و کارشناسان هواشناسی کشاورزی در شهرهای امیدیه و دهدز استان خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خوزستان صبح امروز جلسه آموزش و توانمند سازی مروجان و کارشناسان هواشناسی کشاورزی به منظور آشنایی مروجان با نحوه ثبت نام درسامانه تهک و آشنایی با بولتن ها و توصیه های هواشناسی کشاورزی در ادارات هواشناسی و جهادکشاورزی شهرهای امیدیه و دهدز برگزار شد .

طراحی و پیاده سازی: راد وب