دوشنبه 23 تیر 1399
کاهش 74 درصدی بارش های اردیبهشت ماه خوزستان

کاهش 74 درصدی بارش های اردیبهشت ماه خوزستان

کاهش 74 درصدی بارش های اردیبهشت ماه خوزستان نسبت به دوره بلندمدت

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : میانگین بارندگی در استان خوزستان در اردیبهشت ماه سالجاری معادل 3،6 میلیمتر بوده است که نسبت به دوره مشابه بلندمدت 74،8 درصد کاهش یافته است.

محمد سبزه زاری افزود : در اردیبهشت ماه سالجاری ایستگاه ایذه با 16،1 میلیمتر بیشترین و ایستگاه امیدیه با 0،1 میلیمتر کمترین میزان بارندگی را در استان دارا بودند.

وی اظهار داشت : بارندگی ایستگاه اهواز در این ماه معادل 2،2 میلیمتر بوده است که نسبت به دوره بلندمدت نشان از کاهش 70 درصدی می دهد.

طراحی و پیاده سازی: راد وب