دوشنبه 23 تیر 1399
کاهش دمای میانگین اردیبهشت ماه خوزستان

کاهش دمای میانگین اردیبهشت ماه خوزستان

کاهش دمای میانگین اردیبهشت ماه خوزستان نسبت به دوره مشابه بلند مدت

دمای میانگین استان خوزستان در اردیبهشت ماه نسبت به دوره مشابه بلندمدت 1،6 درجه سلسیوس کاهش داشته است

مدیر کل هواشناسی خوزستان در گفتگو با روابط عمومی این اداره اظهار داشت : میانگین دمای اردیبهشت ماه سال جاری در استان خوزستان معادل 27،3  بوده است که نسبت به دوره مشابه بلندمدت کاهشی معادل 1،6 درجه سلسیوس داشته است.

محمد سبزه زرای در ادامه گفت : بیشترین کاهش دما در ایستگاه هواشناسی لالی و هندیجان ثبت شده است.

وی یادآور شد ایستگاه هواشناسی بستان با 0،5 درجه کمترین کاهش دما نسبت به دوره مشابه بلندمدت را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان بیان داشت: دمای اردیبهشت ماه در اهواز نسبت به میانگین دوره بلندمدت کاهشی معادل 1،2 درجه سلسیوس را نشان می دهد.

سبزه زاری گفت : بر اساس تحلیل دوره سه ساله دمای میانگین اردیبهشت ماه استان خوزستان نشان می دهد که اردیبهشت 1398 خنک ترین اردیبهشت بعد از سال های 1372، 1376 ،1383 و 1392 بوده است.

 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد وب