دوشنبه 22 مهر 1398
یک شنبه 26 خرداد 1398
تعداد بازدید: 359

آموزش و توانمندسازی مروجان تهک کشاورزی شهرستان ایذه

 

جلسه آموزش و توانمند سازی مروجان مسئول پهنه ، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ایذه صبح  امروز برگزار شد

سرپرست اداره هواشناسی ایذه در گفتگو با روابط عمومی هواشناسی خوزستان اظهار داشت :  با توجه به تحقق اهداف لایه چهارم تهک کشاورزی تاکنون  ۱۴۷۰ نفر در این  شهرستان به عضویت این سامانه در آمده اند.  

مهدی اورکی افزود : از جمله اهداف کاربردی لایه چهارم،  آموزش و توانمندسازی مروجان دهیاران بخش کشاورزی  در خصوص خدمات سامانه تهک کشاورزی است.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه