جمعه 29 تیر 1397

بازدید مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان

سه شنبه 22 اسفند 1396

بازدید کیامرث حاجی زاده مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان از هواشناسی استان

بازدید کیامرث حاجی زاده مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان از هواشناسی استان


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه