جمعه 2 فروردین 1398

چهار شنبه 23 اسفند 1396
دسته: اخبار
کد خبر: 36

هواشناسی خوزستان در جایگاه دوم تعداد کاربران تهک کشور

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خوزستان در راستای پایش و ارزیابی تهک کشاورزی استان ها و بر اساس تقسیم بندی کاربران نهایی درسند شماره 2 تهک کشاورزی، ارزیابی تعداد کاربران سطوح سه گانه تهک کشاورزی انجام شد و بر اساس این نمودار استان خوزستان موفق به کسب رتبه دوم کشور در تعداد کاربران تحت پوشش سامانه تهک کشاورزی شد.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه