شنبه 27 مرداد 1397

کارشناس هواشناسی خوزستان حائز به کسب رتبه دوم در ایده های برتر شد

شنبه 22 اردیبهشت 1397

کارشناس هواشناسی خوزستان با ارائه طرحی نوین رتبه دوم ایده های برتر  سازمان هواشناسی را کسب کرد

کارشناس هواشناسی خوزستان با ارائه طرحی نوین رتبه دوم ایده های برتر سازمان هواشناسی را کسب کرد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خوزستان سید محسن حسام رئیس ایستگاه هواشناسی رامهرمز با ارائه ایده "سامانه درخواست و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی با پرداخت آن لاین " حائز به کسب رتبه دوم درایده های برتر  سازمان هواشناسی کشور شد . با کاربردی شدن این طرح  متقاضیان می توانند آخرین اطلاعات هواشناسی را بدون مراجعه حضوری به ادارات هواشناسی  و به صورت آن لاین دریافت کنند.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه