سه شنبه 28 خرداد 1398
یک شنبه 17 تیر 1397
تعداد بازدید: 579

لزوم افزایش کارشناسان حوزه هواشناسی کشاورزی

در اولین نشست هم اندیشی کارشناسان  ناحیه 4 هواشناسی  کشاورزی کشور مطرح شد:

لزوم افزایش کارشناسان حوزه هواشناسی کشاورزی

نمایندگان استان های بوشهر ، هرمزگان و خوزستان در این جلسه به بررسی راهکارها یی در جهت بهبود و توسعه هواشناسی کشاورزی پرداختند و بر لزوم افزایش کارشناسان حوزه هواشناسی کشاورزی تاکید کردند .

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خوزستان اولین نشست هم اندیشی و گردهمایی نمایندگان و کارشناسان  ناحیه 4 هواشناسی  کشاورزی کشور صبح امروز  به میزبانی هواشناسی خوزستان در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد .

در این جلسه سند شرح وظایف نمایندگان نواحی هفت گانه هواشناسی کشاورزی و تهک با پرداختن به موضوعاتی نظیر سنجش و پایش ، پردازش و تولید محصول ، توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)  در کشاورزی ، ساماندهی امور ساختاری مراکز تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی و ساز و کار ناحیه بندی تشریح شد .

در پایان این جلسه کارشناسان این حوزه با مسعود حقیقت رئیس شبکه پایش هواشناسی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند .طراحی و پیاده سازی: راد رایانه