سه شنبه 28 خرداد 1398
یک شنبه 21 مرداد 1397
تعداد بازدید: 483

اهواز و شوش رکورد دار دمای بالا در استان

در تیر ماه امسال دما دراهواز برای  چهار روز متوالی به 51 درجه رسید

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی خوزستان  امسال در اهواز  چهار روز متوالی دما به 51 درجه رسید که از لحاظ تداوم روزهایی که این میزان دما ثبت شده در نوع خود بی سابقه است.  درتیر ماه  1397 شهرستان شوش در مقایسه با اهواز دمای بالایی را تجربه کرد .  اطلاعات ثبت شده در دو ایستگاه هواشناسی شهرستان های شوش و اهواز نشان می دهد که در شهرستان شوش رخداد دماهای 49 درجه  و بالاتر 18 روز بوده در حالی که اهواز 12 روز شاهد این دما بوده است . دمای 49 درجه به بالا  در تیرماه  94 و 95 در اهواز به ترتیب به میزان شش و هفت روز رسید ولی اوج این دما در سال  96 برای اهواز ثبت شد ؛ به گونه ای که دما در این سال 18 روز در تیر ماه  به 49 درجه و بالاتر رسید بیشترین دمای ثبت شده در اهواز نیز در همین سال رخداد و اهواز با 54 درجه گرم ترین شهر ایران لقب گرفت .طراحی و پیاده سازی: راد رایانه