جمعه 22 آذر 1398
رتبه نهم استان خوزستان در خشکسالی

رتبه نهم استان خوزستان در خشکسالی

 

رتبه نهم استان خوزستان در بین استان های درگیر خشکسالی

استان خوزستان با 35.7- درصد کاهش بارش رتبه نهم در بین استان های درگیر خشکسالی را دارد

مدیر کل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با روابط عمومی این اداره گفت : استان خوزستان با 35.7- درصد کاهش بارش در سال زراعی( 97-96 )رتبه نهم در بین استان های درگیر خشکسالی را دارد .

محمد سبزه زاری گفت : هرچند در کل استان شاهد کاهش بارش بوده ایم اما  در نقاط مختلف استان خشکسالی(دوره یک ساله ) به میزان های متفاوتی رخ داده است  به طور مثال  26.8 درصد استان درگیر خشکسالی بسیار شدید  40.6 درصد استان خشکسالی شدید ، 31.3درصد خشکسالی متوسط و 1.3 درصد استان دارای خشکسالی خفیف می باشد.

وی در خصوص بارش ها در سال زراعی گذشته گفت : از ابتدای سال زراعی (ابتدای مهر سال 96 تا پایان شهریور 97 )مجموع بارش کل استان 205.6میلیمتر بوده است .

محمد سبزه زاری افزود : این مقدار بارش  در مقایسه با مقدار بلندمدت آن در همین بازه زمانی (320.0 میلیمتر) 35.7 درصد کاهش و در مقایسه با مقدار آن در دوره مشابه سال گذشته (205.5 میلیمتر) و در حدود 0.1 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان در خصوص تغییرات دما در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در بلند مدت گفت : بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در واحد آمار این اداره کل میانگین دمای کل استان در تیر ماه 97 نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  1.5 درجه افزایش داشته است . ولی در مرداد ماه 97 ، میانگین دمای کل استان  0.4 درجه افزایش را نشان می دهد . بیشترین افزایش نسبت به مدت مشابه در بلند مدت را در شهریور ماه شاهد بودیم چنانچه در این ماه  ، میانگین دمای کل استان ، 1.7 درجه  نسبت به مدت مشابه در بلند مدت افزایش داشته است .

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه