دوشنبه 23 تیر 1399
کاهش دمای میانگین پاییز خوزستان نسبت به سال گذشته

کاهش دمای میانگین پاییز خوزستان نسبت به سال گذشته

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : دمای میانگین  سه ماهه پاییز 97 در استان نسبت به پاییز سال گذشته کاهش و نسبت به دوره بلندمدت افزایش داشته است.

محمد سبزه زاری در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل اظهار داشت: دمای میانگین پاییز امسال استان خوزستان(براساس آمار 20 ایستگاه استان)  22،6درجه سلسیوس ثبت شده که  نسبت به سال گذشته 0،1 درجه کاهش داشته است.

وی بیان کرد : میانگین دمای سه ماهه پاییز سال 97 نشان می دهد که ایستگاه آبادان با 24،4درجه  ودهدز با 15،9درجه سلسیوس بیشترین و کمترین دمای میانگین را در استان دارا بوده اند.

سبزه زاری گفت : دمای میانگین پاییز استان خوزستان نسبت به دوره بلند مدت افزایش دمایی معادل 0،6 درجه سلسیوس داشته و در اکثر ایستگاه های استان(به غیر از ایستگاه دهدز و حسینیه ) روند افزایشی بوده است.

طراحی و پیاده سازی: راد وب