سه شنبه 25 تیر 1398
اطلاعیه دما سه شنبه 25 تیر 1398

بررسی نقشه های پیش یابی نشان دهنده استقرار الگوی تابستانه از روز پنجشنبه تا اواخر هفته آینده می‌باشد که سبب وقوع دماهای 50 و بالاتر بویژه در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده در برخی مناطق جنوبی،، غربی و مرکزی استان خواهد شد.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه