هشدار دریایی-سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان یک شنبه 28 شهریور 1400

توصیف وضعیت جوی : افزایش سرعت باد و ارتفاع موج زمان شروع: اواخر روز یکشنبه 28/06/1400 زمان پایان: روز چهارشنبه 31/06/1400 نوع مخاطره: افزایش ارتفاع موج منطقه اثر: شمال خلیج فارس اثر مخاطره: پاره شدن تورهای صیادی، احتمال غرق شدن قایق های کوچک و شناورهای سبک توصیه: محدود کردن تردد قایقهای سبک و تفریحی، ممانعت از انجام فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن انجام فعالیت های پشتیبانی صنایع فراساحل

طراحی و پیاده سازی: راد وب