هشدار زرد 27اداره کل هواشناسی خوزستان سه شنبه 29 مهر 1399

توصیف شرایط جوی مورد انتظار: پایداری نسبی جو زمان شروع: اواخر روز سه شنبه 29/07/99 نوع مخاطره: افزایش غلظت آلاینده ها منطقه اثر: شهرهای بزرگ و صنعتی استان زمان پایان: روز دوشنبه 05/08/99 اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس توصیه:کاهش ترددهای غیر ضروری در سطح شهر بویژه برای کودکان، افراد مسن و بیماران قلبی و تنفسی

طراحی و پیاده سازی: راد وب